Steun ons

Ook is de stichting per december 2011 door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zodat giften en donaties voor onze Stichting voor de belasting aftrekbaar zijn. Wilt u kunt met ons opnemen? Dat kan via: info@stichtinghuifbedrijdenwalcheren.nl


Het huifbed heeft een speciale constructie die gemaakt moet worden en om dit te realiseren zoeken wij donateurs en sponsoren: alle giften zijn uiteraard ook welkom van particulieren die gehandicapten een warm hart toedragen!

Inmiddels is ruim een kwart van het te investeren bedrag door de stichting ingezameld. Wij zijn de sponsoren daar zeer erkentelijk voor, niet alleen in financiële middelen maar ook op andere wijze krijgen wij ondersteuning van bijvoorbeeld paardeneigenaren, menners en begeleiders. Wilt u ons werk financieel ondersteunen of op een andere wijze bijdragen aan de doelstellingen van de stichting, neem dan contact met ons op via info@stichtinghuifbedrijdenwalcheren.nl of stort uw bijdrage op bankrekeningnummer: NL60RABO0340366931.