Onze missie

Stichting Huifbedrijden Walcheren heeft nu een huifbed met paarden, tillift en een speciaal gebouwd laadstation gerealiseerd. zodat veilig onze cliënten comfortabel op het bed worden getild. Ook onze koetsiers hebben hun koetsiersbewijs behaald.

Onze missie is nu: stallen voor Mieske en Sterretje en een derde paard als reserve.

Onze missie is nu: stallen voor Mieske en Sterretje en een derde paard als reserve. uw hulp en financiële steun hebben we hard nodig. U kunt uw bijdrage storten op Rabo- bank rekeningnr: NL60 RABO 0340 3669 31. Alle giften zijn welkom!

Ons uiteindelijke doel: Is om elke week te kunnen rijden met verstandelijke en meervoudig beperkte cliënten bijvoorbeeld: MS-en Parkinson worden heerlijk gemasseerd door de beweging van de paarden. Wat ontspanning en plezier geeft en met een therapeutische waarde heeft.